“I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will

never forget how you made them feel.”

Maya Angelou

Jag tror på att du kan och vågar vara modig!

 

Verkligt mod är när vi vågar möta våra rädslor och kliva utanför det invanda och trygga.

Utveckling och förändring sker utanför vår komfortzon. För att skapa nytt behöver vi tänka och göra nytt.


För att våga det behöver vi känna tillit till oss själva och till vår förmåga.

När vi blir sedda och bekräftade för de vi är ökar självkänslan och vi känner att vi duger.

I en starkare självkänsla växer tilliten och modet att våga förändra. 


Med tillit och lyhördhet möter jag möter dig just där du är i din process. Jag hjälper dig att våga tro på dig och din förmåga att leda dig själv. Detta är grunden för att du ska skapa den förändring som du behöver och längtar efter.


Coach och samtalspartner


Jag får dig att tro på att DU KAN!  

Vi jobbar tillsammans med att omsätta dina insikter till de förändringar som du önskar.


Oavsett om ditt behov handlar om dig på ett personligt plan, om dina medarbetare eller om dig som ledare kan vi skapa förändring tillsammans! 


Jag coachar och vägleder även dig som förälder i ditt föräldraskap.

 

 

Föreläsningar 


TILLIT - Medarbetarskap där vi gör varandra bra


Våga vara modig Självledarskap från hjärtat 

Specialpedagog


Jag erbjuder pedagogisk handledning individuellt och i grupp, pedagogiska kartläggningar/utredningar, utbildningspaket med fokus på förhållningssätt, bemötande och utvecklingspotential i förskola och skola.