Så här tänker jag

När vi människor blir sedda och bekräftade som de vi är, oberoende av våra prestationer, känner vi att vi duger och när vi känner tillit till oss själva och våra förmågor vågar vi också tro på att en förändring är möjlig.

 

Det finns en tydlig koppling mellan de tankar vi tänker och de resultat vi skapar.

Genom att bli medveten om och förändra invanda tankemönster kan vi påverka hur vi känner och agerar. I förlängningen påverkar det också våra resultat.

 

Det enda vi egentligen kan påverka är hur vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning - hur vi ser på, tänker om och leder oss själva. Självledarskapet är grunden för all  personlig utveckling och hållbar förändring.


Coach och samtalspartner

Med hjärta och hjärna möter jag dig precis där du befinner dig i din process. Genom att jag bekräftar, lyfter, vägleder, stärker, medvetandegör, utmanar och "håller dig i handen" vågar du växa och göra de förändringar som du längtar efter. 

 

Oavsett om ditt behov handlar om dig på ett personligt plan, om dina medarbetare eller om dig som ledare kan vi skapa förändring tillsammans! 


Jag får dig att tro på att DU KAN!  

Vi jobbar tillsammans med att omsätta dina insikter till de förändringar som du önskar.Föreläsningar och workshops

TILLIT - Medarbetarskap där vi gör varandra bra

TILLIT - Självledarskap från hjärtatSpecialpedagog

Jag erbjuder pedagogisk handledning individuellt och i grupp, pedagogiska kartläggningar/utredningar, utbildningspaket med fokus på förhållningssätt, bemötande och utvecklingspotential i förskola och skola.


Jag coachar och vägleder även Dig som förälder i Ditt föräldraskap.


Min yrkesbakgrund

Kontakta migI CAN By Annica AB:s grundläggande värden vilar på dessa fyra pelare: 

 

Alla människor gör sitt bästa givet de förutsättningar som råder.

 

Alla människor kan utvecklas – det finns ALLTID en chans att komma vidare.

 

Alla erfarenheter kan leda till utveckling när vi själva väljer det.

 

Alla människor vill i grunden ge och ta emot kärlek – men ibland finns hinder som styr och stör.