Jag tror på att du kan och vågar vara modig!

 

Verkligt mod är när vi vågar möta våra rädslor och kliva utanför det invanda och trygga.


Utveckling och förändring sker utanför vår komfortzon. För att skapa nytt behöver vi tänka och göra nytt.


Jag heter Annica Westman och jag möter dig just där du är i din process.


Med tillit och lyhördhet hjälper jag dig att våga tro på dig och din förmåga att leda dig själv för att skapa den förändring du behöver och längtar efter.


Hur kan jag hjälpa dig?


Läs mer



"Mitt zulunamn är Ingelosi"


Min självbiografiska debutroman handlar om vad som blev möjligt i mitt liv när jag äntligen började våga lyssna inåt, på det som känns sant i mitt hjärta. Om hur förtvivlan och känslor av maktlöshet trots allt kan leda till tillit och viktiga insikter och om hur jag började utveckla mitt självledarskap.


Läs mer