Min yrkesbakgrund

Med mer än 25 års erfarenhet av professionella samtal har jag en bred och djup erfarenhet av att möta och lyssna på människor i många olika skeden i livet. 


Allt började med att jag 1991 tog min förskollärarexamen vid Karlstad universitet. Som nybliven förskollärare började jag ganska snart att intressera mig för de barn som det "krånglade" för på olika sätt. Detta ledde till att jag 2004 tog min specialpedagogexamen vid Göteborgs universitet.


Jag har alltid varit intresserad av att utforska hur vi kan utveckla vårt sätt att bemöta och bekräfta andra människor, främst i mötet med barnen i förskola och skola men också tillsammans med kollegor. 

2011 vidareutbildade jag mig och blev behörig att utbilda inom ICDP, International Child Development Programme, på nivå 1 och 2.


ICDP är ett program som syftar till att

stärka förmågan att samspela och förhålla sig till andra människor på ett förtroendeskapande och utvecklingsfrämjande sätt. Programmet används främst inom förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst och som föräldrastöd. 

Efter att ha lämnat min anställning som specialpedagog tog jag ut en ny kompassriktning i livet och utbildade mig 2015 till coach hos Mia Lendahl med certifiering enligt ICF året därpå. Sedan dess arbetar jag som coach, samtalspartner, specialpedagog, utbildare och processtöd på konsultbasis. 


2020 har en gammal dröm gått i uppfyllelse när min första bok "Mitt zulunamn är Ingelosi" gavs ut på Lassbo Förlag. Boken är min personliga berättelse om hur mitt liv förändrades i grunden när jag började våga lyssna inåt, på det som känns sant i mitt hjärta. Ett biobesök blev en avgörande vändpunkt i mitt fortsatta liv.


Jag är stolt grundare av Insamlingsstiftelsen Bobbi Bear Sweden som hjälper barn som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp i Sydafrika.


Kontakta mig gärna!


Varma hälsningar

Annica W

Foto: Mimmi Storm