Media

Provinstidningen Dalsland 20200425:

"Hon skrev en bok om tillit, mod och om att hitta hem i hjärtat

Åmålsbon Annica Westman har nyligen debuterat med en självbiografisk bok om sin personliga resa. En bok som tagit flera år att skriva och som, hon säger, riktar sig till alla som vill följa sitt hjärta..."


Läs hela artikeln

 

Melleruds Nyheter 20200513:

"Annica släppte självbiografisk roman

Annica Westman gick igenom en livskris och följde sin tidigaste barndomsdröm att hjälpa barnen i Afrika. Nu har hon släppt den självbiografiska romanen ”Mitt zulunamn är Ingelosi”.


Nu vill hon uppmana oss att lyssna inåt, till det som känns sant i hjärtat – och lita på det.

Att våga vara ”både- och” – starka och framgångsrika, men också visa vår sårbarhet och be andra om hjälp."


Läs hela artikeln